Ako správne vyplniť záznam o nehode

nehoda

Formulár záznam o nehode sa musí vyplniť pri každej dopravnej nehode – nezáleží na tom, či má niektoré z áut len odretý nárazník a rozbité svetlo alebo či je havarované tak, že sa musí odtiahnuť. Pri nehode, pri ktorej nevznikne škoda na niektorom z vozidiel aspoň cca 4.000 EUR alebo nedôjde ku škode na majetku tretej osoby, ktorá na nej nemala účasť, nemusíte volať políciu.

Čo určuje výšku poistného pri povinnom zmluvnom poistení (PZP)?

co-urcuje-vysku-pzp

Automobily sú dnes neodmysliteľnou súčasťou nášho života a investícia do nich tvorí pomerne veľkú časť rodinného rozpočtu. Cena zakúpeného nového, alebo ojazdeného automobilu je však iba jedným z nákladov, ktoré sú s prevádzkou vozidla spojené. Významú položku súvisiacu s prevádzkou každého vozidla tvorí povinné zmluvné poistenie PZP a dobrovoľné havarijné poistenie.

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorého uzavretie je zo zákona povinné pre každého motoristu. Cieľom poistenia je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným na zdraví alebo na majetku. Z povinného zmluvného poistenia sa teda hradia škody spôsobené napríklad na cudzích autách, nie však na vlastnom majetku. Na porovnanie, pri havarijnom poistení sa poistné plnenie týka vždy auta poistenca.

Prezident podpísal zákon o poisťovníctve

Poisťovne budú musieť pri určovaní cien zákonného poistenia áut uplatňovať systém bonusu a malusu. Budú tak musieť teda zohľadniť buď zľavu na poistnom za bezškodový priebeh, alebo príplatok v prípade, ak z poistenia zodpovednosti išlo poistné plnenie. Vyplýva to z novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorú v rámci nového zákona o poisťovníctve podpísal prezident SR Andrej Kiska.