Čo určuje výšku poistného pri povinnom zmluvnom poistení (PZP)?

co-urcuje-vysku-pzp

Automobily sú dnes neodmysliteľnou súčasťou nášho života a investícia do nich tvorí pomerne veľkú časť rodinného rozpočtu. Cena zakúpeného nového, alebo ojazdeného automobilu je však iba jedným z nákladov, ktoré sú s prevádzkou vozidla spojené. Významú položku súvisiacu s prevádzkou každého vozidla tvorí povinné zmluvné poistenie PZP a dobrovoľné havarijné poistenie.

Cena povinného zmluvného poistenia PZP je od uvoľnenia trhu závislá na cenovej stratégii konkrétnej poisťovne. Každá z poisťovní pritom ponúka nielen rozdielnu výšku poistného a zodpovedajúci rozsah služieb, ale má tiež vlastnú cenotvorbu. Faktory, ktoré ovplyvňujú cenu povinného zmluvného poistenia sú rozdielne v každej poisťovni. Napriek tomu sa dajú pomenovať faktory, ktoré budú konkrétnu výšku povinného zmluvného poistenia PZP ovplyvňovať. A o aké faktory sa jedná?

Špecifikácia vozidla 

Cena povinného zmluvného poistenia PZP je určená špecifikáciou vozidla. Ide jednak o spôsob jeho využitia (na súkromné účely, pre podnikanie), jednak o jeho druh (osobný automobil, nákladný automobil, príp. motocykel). V závislosti na konkrétnej poisťovni bude hrať úlohu v stanovení ceny povinného zmluvného poistenia PZP aj výkon vozidla, objem valcov a jeho hmotnost. Poisťovne pri určovaní výšky poistného zohľadňujú tiež vek vozidla.

Majiteľ – užívateľ vozidla

Rovnako ako ovplyvňuje výšku poistného vek vozidla, tak je dôležitý aj vek vodiča. Poisťovne sa pri určovaní ceny povinného zmluvného poistenia snažia predpovedať správanie, typ a spôsob jazdy konkrétneho vodiča. Je logické, že mladší vodič bude mať pravdepodobne menej skúseností ako starší vodič. Mladší vodič tak môže ľahšie zaviniť dopravnú nehodu a poistenie pre jeho vozidlo bude preto drahšie. Zohľadňuje sa tiež bydlisko majiteľa vozidla. S frekvenciou cestnej premávky totiž rastie pravdepodobnosť vzniku dopravnej nehody. Majitelia vozidla s bydliskom vo väčších mestách tak mávajú povinné zmluvné poistenie drahšie ako vodiči z menších miest.

Rozsah poistenia, zľavy a bonusy

Výška poistného súvisí s rozsahom ponúkaných služieb. Cenu tak môžu zvýšiť rôzne doplnkové pripoistenia (napr. pripoistenie čelného skla). Na konečnú výšku poistného v niektorých poisťovniach má vplyv aj frekvencia platieb. Ročne platené poistné je zväčša lacnejšie ako poistné platené štvrťročne.

Významným faktorom, ktorý má na výslednú cenu povinného zmluvného poistenia PZP vplyv sú bonusy za predchádzajúci bezškodový priebeh poistenia. Tie môžu poistné znížiť až o desiatky percent. V našom porovnaní si môžete porovnať ceny od všetkých poisťovní a v prípade záujmu aj poistenie uzatvoriť on-line s okamžitou platnosťou.


Autor: Dobré poistenie

Share this Post

Pridaj komentár